Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny od 1. ročníku a spolupracujeme s rodilými mluvčími, aby žáci mohli komunikovat v běžných každodenních situacích. Od 6. třídy zařazujeme další cizí jazyk.