Škola jako dílna lidskosti

Ve školní roce 2021/2022 se podařilo zrealizovat v prvních čtyřech třídách 31 preventivních a etických programů. Část z nich byla zaměřena na podporu zdravých vztahů a bezpečného třídního klimatu, další se pak věnovaly specifickým tématům, jako např. prevenci kouření, rizikům […]

Volnočasové aktivity ve Škole Comenius

Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti je důležitým předpokladem pro aktivní trávení volného času a rozvoj zdravého životního stylu. Kroužky v ZŠ Comenius mají za cíl podporovat pozitivní vývoj dětí, přinášet podněty jak vzdělávací a znalostní, tak výchovné. Obzvlášť v […]

Učíme se rádi 2

Cílem projektu byl rozvoj podmínek pro učení, podpora rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků a širší zapojení digitálních technologií do výuky. V první části projektu jsme nakoupili STEM, konstrukční a robotické sady a obráběcí stroje na vyrábění ze dřeva. Pro nejmladší […]

Hledáme asistentku do 1. třídy od 1. 9. 2021

Aktuálně hledáme na příští školní rok asistentku/asistenta do 1. třídy, kteří jsou naladění na stejnou vzdělávací notu a rádi by spolupracovali na vytváření přátelského školního prostředí. Pokud si myslíte, že jste to třeba Vy, neváhejte a napište nám na info@skolacomenius.cz.

Společně to dokážeme

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Comenius na základě Minimálního preventivního programu školy. Především jde o podporu těchto aktivit: Preventivní program „Úcta k životu“ vedený lektorem certifikované organizace Křesťanská akademie mladých, z.s. . […]

Volný čas, který rozvíjí

Vytváření podnětného prostředí a efektivnější využití inovativních způsobů učení jsou důležité předpoklady, jak zajistit větší zapojení metod aktivního učení (kooperativní učení, samostatnost, spolupráce, vnitřní motivace, komunikace, učení napříč obory apod.) i do volnočasových aktivit. Tímto projektem chceme vytvořit lepší podmínky […]

Badatelský klub Všudybýlci a Zvídálci

Badatelský klub je volnočasovou aktivitou v naší škole. Zahájil svoji činnost v září 2020. I když činnost musela probíhat v omezeném režimu z důvodu vládních opatření proti epidemii covid-19, přesto se nám podařilo uskutečnit většinu ze zamýšlených bádání i výprav. […]