Badatelský klub je volnočasovou aktivitou v naší škole. Zahájil svoji činnost v září 2020. I když činnost musela probíhat v omezeném režimu z důvodu vládních opatření proti epidemii covid-19, přesto se nám podařilo uskutečnit většinu ze zamýšlených bádání i výprav. Dotace Magistrátu města Hradec Králové nám pomohla při pořízení souprav na pokusy i didaktických her. S pomocí   experimentální sady mohli žáci zkoumat například změnu barvy zkoumané látky v závislosti na Ph, seznámili se se základy magnetismu a například i vlastnostmi látek v různých skupenstvích. Při práci s encyklopediemi a didaktickými materiály žáci vytvořili hypotézy podzimních změn v přírodě. Svoji teorii si prakticky ověřili na několika přírodovědných výpravách do městských lesů a parků v Hradci Králové. Součástí těchto výprav bylo i využití volně dostupných prvků lesní pedagogiky v městských lesích a dokrmování přezimujících ptáků na krmítkách v parcích. V teoretické části žáci opět využili encyklopedií při určování ptáků a ostatních živočichů, s kterými se v přírodě setkali. Badatelský klub tak navazuje na výuku prvouky v nejnižších třídách prvního stupně a přispívá tak k rozšíření vědomostí a dovedností i k celkovému všeobecnému rozhledu a vnímání světa v souvislostech.

S podporou města Hradec Králové