Projekt příměstského tábora byl pro děti jedinečnou příležitostí prožít o prázdninách s partou dětí
dobrodružný táborový příběh (jeden týden na téma Fantastická zvířata a kde je
najít a druhý na téma Záchrana pralesa na Sumatře). V rámci tábornické činnosti jsme vedli děti
k odpovědnému chování k lidem a okolí vycházející z respektu k životu, přírodě a tradičním
hodnotám. Dotace pomohla k rozvoji těchto aktivit v rámci naší školy a vytvořila příležitost pro žáky školy a dalších dětí z Hradce Králové, jak strávit smysluplně čas o prázdninách.

Tábory se zázemím v prostorách školy se uskutečnily v červenci a v srpnu 2023.

Grantovou podporu jsme využili na nájem prostor a drobné materiálně technické zabezpečení táborů.
Děkujeme!

S podporou města