Kdo jsme

Jsme parta učitelů, kteří dlouhá léta pracují ve školství a snaží se hledat a aplikovat inovativní trendy ve vzdělávání, aby učení bylo smysluplné, motivovalo a mělo dlouhodobý dopad nejen na oblast vědomostí, ale i dalších stránek osobnosti dětí. Již dva roky fungujeme jako komunitní skupina v režimu individuálního vzdělávání. V září 2019 otevíráme soukromou základní školu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Jsme zastánci aktivního zapojení a vzájemného učení dětí, proto jsme jako vzdělávací cestu zvolili program Začít spolu.