Škola má rozvíjet děti jako celé osobnosti. Děti se potřebují také opírat o hodnoty, které nás vedou k tomu nejlepšímu v nás. Pojetí školy v duchu Komenského jako dílny lidskosti vnímáme jako stále inspirující.