Mgr. Boris Váňa

ředitel školy

vzdělání: PedF UHK, učitelství pro SŠ, Čj-Dě

pracovní zkušenosti: ředitel ZŠ, učitel na 1. i 2. stupni ZŠ,  lektor DVPP, volnočasové aktivity pro děti a mládež

Mgr. Jiří Vaculík

vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta UK 

pracovní zkušenosti: vedení ZŠ (provozní a ekonomická oblast), tvorba IT programů pro školu, programátor, grantový specialista, volnočasové aktivity pro děti a mládež

Mgr. Pavlína Vaculíková

vzdělání: PedF UHK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

pracovní zkušenosti: vedoucí učitelka pro 1. stupeň ZŠ, specializuje se na metodu výuky čtení Sfumato, matematiku podle profesora Hejného, garantka programu Začít spolu

Denisa Hrdinková

vzdělání: PedF UHK, 5. ročník učitelství pro ZŠ, Aj-EtV

pracovní zkušenosti: vedoucí učitelka pro 2. stupeň ZŠ, zkušenosti s Montessori pedagogikou, výchovné poradenství, garantka výuky anglického jazyka

Mgr. Hana Kopistová

vzdělání: PedF UHK, speciální pedagogika

pracovní zkušenosti: speciální pedagog na ZŠ a v PPP,  metodik – didaktik v projektu KIPR pro královéhradecký kraj, učitelka 1. stupně, vychovatelka v dětské skupině, garantka vzdělávání dětí se SVP

Lenka Vernerová, DiS

vzdělání: VOŠP Litomyšl – Pedagogika volného času (zaměření speciální pedagogika), současné studium Teologická fakulta JČU v Českých Budějovicích – obor sociální a charitativní práce

pracovní zkušenosti: vedoucí vychovatelka v družině na ZŠ, volnočasové aktivity pro děti a mládež