Letní příměstské tábory 2023

Projekt příměstského tábora byl pro děti jedinečnou příležitostí prožít o prázdninách s partou dětídobrodružný táborový příběh (jeden týden na téma Fantastická zvířata a kde jenajít a druhý na téma Záchrana pralesa na Sumatře). V rámci tábornické činnosti jsme vedli dětik […]

Volnočasové aktivity ve Škole Comenius 2023

Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti je důležitým předpokladem pro aktivní trávení volného času a rozvoj zdravého životního stylu. Od září 2023 jsme otevřeli tyto pravidelné kroužky: Pěvecký sbor – hrátky s hudbou, rytmizace a zpěvZvídálek – badatelská činnost (pokusy, […]

Hledáme nové posily od září 2023

Aktuálně hledáme vychovale/ku do školní družiny, asistenta/ku pedagoga a pracovníka/ci školní výdejny kteří by rádi spolupracovali na vytváření přátelského školního prostředí. Pokud si myslíte, že jste to třeba Vy, neváhejte a napište nám na info@skolacomenius.cz.

Škola jako dílna lidskosti

Ve školní roce 2021/2022 se podařilo zrealizovat v prvních čtyřech třídách 31 preventivních a etických programů. Část z nich byla zaměřena na podporu zdravých vztahů a bezpečného třídního klimatu, další se pak věnovaly specifickým tématům, jako např. prevenci kouření, rizikům […]

Projekt Šablony III

Naše škole je zapojena do projektu Šablony III. Zvolili jsme zahraniční stáž, sdílení zkušeností s jinými školami, tandemovou výuku a využití ICT ve vzdělávání. Děkujeme za podporu!

Učíme se rádi 2

Cílem projektu byl rozvoj podmínek pro učení, podpora rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků a širší zapojení digitálních technologií do výuky. V první části projektu jsme nakoupili STEM, konstrukční a robotické sady a obráběcí stroje na vyrábění ze dřeva. Pro nejmladší […]

Společně to dokážeme

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Comenius na základě Minimálního preventivního programu školy. Především jde o podporu těchto aktivit: Preventivní program „Úcta k životu“ vedený lektorem certifikované organizace Křesťanská akademie mladých, z.s. . […]

Volný čas, který rozvíjí

Vytváření podnětného prostředí a efektivnější využití inovativních způsobů učení jsou důležité předpoklady, jak zajistit větší zapojení metod aktivního učení (kooperativní učení, samostatnost, spolupráce, vnitřní motivace, komunikace, učení napříč obory apod.) i do volnočasových aktivit. Tímto projektem chceme vytvořit lepší podmínky […]