Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Comenius na základě Minimálního preventivního programu školy.

Především jde o podporu těchto aktivit:

  1. Preventivní program „Úcta k životu“ vedený lektorem certifikované organizace Křesťanská akademie mladých, z.s. .
  2. Zapojení se do projektu Komenský 2020
  3. Podpora zdravých třídních kolektivů v rámci programu Začít spolu
  4. Školení pedagogického sboru – odborný růst
  5. Rodičovské kavárny – rozvoj spolupráce s rodiči.

Projekt podpořil Královéhradecký kraj