Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cílem projektu byl rozvoj podmínek pro učení, podpora rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků a širší zapojení digitálních technologií do výuky.

V první části projektu jsme nakoupili STEM, konstrukční a robotické sady a obráběcí stroje na vyrábění ze dřeva. Pro nejmladší školáky se osvědčil velký box Seva, ze kterého se jednoduše staví podle fantazie. Dobrou zkušenost jsme udělali s Boffin stavebnicemi, které nabízejí velký počet elektrotechnických staveb, děti zaujal např. telegraf nebo detektor lži. Nejsnadněji se staví podle stavebnic Lego, kde je dobře zpracovaný návod, nicméně roboti WeDo mají podporu v aplikaci, která je pouze v angličtině, což omezuje samostatnost v nabízených – i když opravdu zajímavých – projektech. Velkým zážitkem bylo pro čtvrťáky a páťáky stavění kuličkodrah Fischer technik, které nabízejí odlišný systém spojů i plánků. Aby se dal projekt dostavět, vyžadoval větší časovou dotaci. Obecně lze říct, že všechny nové pomůcky a práce s nimi zaujala jak kluky, tak děvčata, která měla např. obavu z tématu věda a technika, ale nakonec se pouštěla do různých technických staveb s nadšením. Co zaujme zaručeně všechny, jsou vždy roboti a jejich programování přes aplikaci v tabletu.

V druhé části projektu jsme nakoupili výukové aplikace o lidském těle a zvířatech od společnosti Corinth. Tyto aplikace jsou běžně pro školy nedostupné kvůli vysoké pořizovací hodnotě. Jsou velmi názorné a ve spojení s dotykovými notebooky, na který si mohou žáci modely otáčet, přibližovat a prohlížet, velmi motivují děti k poznávání. Zakoupili jsme také několik výukových programů od společnosti Terasoft, které jsou vhodné pro samostatné učení a zábavné opakování různých oblastí. Velmi zdařilou aplikací je i Matemág, který děti vtáhne do říše matematiky a logického myšlení. Výhodou je, že ho děti rády řeší ve dvojici nebo malé skupině a vzájemně si radí, takže podporuje i jejich vzájemnou spolupráci.

Abychom se podělili o naše zkušenosti, připravili jsme pár pracovních listů pro inspiraci, jak jsme s pomůckami pracovali.