Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cílem projektu Učíme se rádi byl rozvoj podmínek pro učení: vytvoření učebně podnětného prostředí a podpora rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků prostřednictvím inovativních způsobů vzdělávání a digitálních technologií. 

Nakoupili jsme různé polytechnické a robotické stavebnice, které využíváme v centrech aktivit, např. v centru Pokusy a objevy (např. Lego stavebnice jednoduché stroje, Lego roboti) a centua Ateliér (stavění podle plánku nebo podle fantazie – Lego, Merkur). Stavebnice děti natolik zaujaly, že se jim často věnují o přestávkách nebo v odpolední družině. Velmi se osvědčily obzvlášť Lego stavebnice, které mají pro mladší děti lépe zpracované postupy (včetně robotů a programování na tabletu). Stavebnice Merkur je pro děti atraktivní, nicméně plánky jsou pro mladší děti (příp. nezkušené stavitele) složité. Stavebnice ale přinesly velké obohacení žákovských činností – příležitost ke spolupráci, manipulaci s různými materiály, tvořivost, lepší pochopení základních fyzikálních principů (např. mechaniky), první zkušenosti z robotiky.

Abychom se podělili o naše zkušenosti, připravili jsme pár pracovních listů pro každý ročník se zadáním práce a komentářem učitelů, co funguje a na co si dát pozor.