Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti je důležitým předpokladem pro aktivní trávení volného času a rozvoj zdravého životního stylu. Od září 2022 jsme otevřeli 6 pravidelných kroužků, a to: keramiku, pěvecký sbor, roboty a počítače (3 skupiny na různých úrovních) a výtvarné činnosti. Kroužky Zvídálka a Feuersteinovu instrumentální metodu kvůli nižšímu zájmu probíhaly nepravidelně (cca 1x za 2 týdny).

Do těchto aktivit, které u nás ještě doplňují kroužky externích organizací (florbal, tanec), se zapojila velká část dětí z 1. stupně. Opakovaně je největší zájem o robotiku, kde se učí stavět a programovat roboty děti od 1. třídy. Pěvecký kroužek svými vystoupeními zpestřuje školní akce.

Díky grantové podpoře jsme mohli uhradit nájem za jednotlivé kroužky a také zlepšit materiálně technické zázemí jednotlivých kroužků.

S podporou města