Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti je důležitým předpokladem pro aktivní trávení volného času a rozvoj zdravého životního stylu. Kroužky v ZŠ Comenius mají za cíl podporovat pozitivní vývoj dětí, přinášet podněty jak vzdělávací a znalostní, tak výchovné. Obzvlášť v této době, kdy se téměř na rok zastavila zájmová a volnočasová činnost, bude důležité opět děti vtáhnout do smysluplných aktivit, aby si znovu navykly kvalitně a zdravě trávit volný čas.

Od září 2021 se nám podařilo otevřít 5 z původně plánovaných 8 kroužků, a to: pěvecký sbor, english club s rodilým mluvčím, roboty a počítače, výtvarné činnosti (keramika) a šachy. Podařilo se nám do kroužků zapojit velkou část dětí z 1. stupně.

Díky grantové podpoře jsme mohli uhradit nájem a také zlepšit materiálně technické zázemí jednotlivých kroužků. 

S podporou města