Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti je důležitým předpokladem pro aktivní trávení volného času a rozvoj zdravého životního stylu. Od září 2023 jsme otevřeli tyto pravidelné kroužky:

Pěvecký sbor – hrátky s hudbou, rytmizace a zpěv
Zvídálek – badatelská činnost (pokusy, objevy, zajímaví hosté)
Výtvarné činnosti a keramika – tvoření na všechny způsoby (pro mladší i starší žáky)
Deskovky (in English!) – klub plný her v angličtině s rodilým mluvčím
Dungeons & Dragons – oblíbená komunikační fantasy hra, celá jen v angličtině
Roboti I. a II. – stavění Lego robotů, Blueboti, jednoduché programování na tabletech aj.
Pohybovky (sportovní kroužek) – chceme podpořit rozvoj pohybových schopností žáků

Do těchto aktivit, které u nás ještě doplňují kroužky externích organizací (florbal, tanec), se zapojila velká část dětí z 1. i 2. stupně. Nejvíc zájemců získali Legoroboti, výtvarný a pěvecký kroužek.

Díky grantové podpoře jsme mohli uhradit některé náklady za jednotlivé kroužky a také zlepšit materiálně technické zázemí jednotlivých kroužků.

S podporou města