Vytváření podnětného prostředí a efektivnější využití inovativních způsobů učení jsou důležité předpoklady, jak zajistit větší zapojení metod aktivního učení (kooperativní učení, samostatnost, spolupráce, vnitřní motivace, komunikace, učení napříč obory apod.) i do volnočasových aktivit.

Tímto projektem chceme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj digitální a jazykové gramotnosti, abychom mohli zapojit aktivizační metody také při volnočasových činnostech žáků školy. Tyto činnosti budou probíhat v rámci kroužků: Roboti a počítače a English Club.

Ze získaných prostředků budou podpořeni vedoucí kroužků a nakoupeny tablety, které budou využívány pro ovládání lego robotů, výuku kódování, základů programování a informatiky.

S podporou města Hradec Králové