Co nabízíme...

Angličtina

Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny od 1. ročníku a spolupracujeme s rodilými mluvčími, aby žáci mohli komunikovat v běžných každodenních situacích. Od 6.…

Program začít spolu

Větší prostor pro spolupráci, kooperativní učení, samostatnost, vnitřní motivaci, sebehodnocení, komunikaci, učení v souvislostech, možnost volby, projektovou a badatelskou výuku.

Pedagogické zkušenosti

Jsme parta učitelů, kteří dlouhá léta pracují ve školství a snaží se hledat a aplikovat to nejlepší ve vzdělávání, aby…

Malá inovativní škola

Jsme školou, která sleduje současné trendy ve vzdělávání a uvádí je do praxe. Jako menší škola můžeme být pružnější v zavádění…

Komenského dílna lidskosti

Škola má rozvíjet děti jako celé osobnosti. Děti se potřebují také opírat o hodnoty, které nás vedou k tomu nejlepšímu…

Hledáme silné stránky

Každý jsme jiný - jinak myslíme, tvoříme, jinak se učíme. Právě proto chceme důsledně pracovat s vnitřně diferencovanou výukou v oblasti cílů,…

Potřebujete víc informací?

Na web se všechno nevejde. Pokud Vás zajímá něco, co jste se tady nedočetli, nezoufejte a....

Latest News