Školné pro školní rok 2022/2023 činí celkem 33.000 Kč. Nezahrnuje náklady na učebnice a učební pomůcky žáka, úhradu kroužků, úhradu vstupného na kulturní a vzdělávací akce navštěvované v rámci školy apod.

Jak se platí:

a) měsíčně – po dobu 10 měsíců, tzn. 3.300 Kč x 10 měsíců = 33.000 Kč (vždy do 15. příslušného měsíce);

b) ročně – 33.000 Kč do 30. 9.

Sourozenecké slevy

V případě, že se ve Škole Comenius vzdělává více sourozenců, lze využívat ve školním roce 2022/2022 tyto sourozenecké slevy:

2 sourozenci – sleva 10 % na každého žáka;

3 sourozenci – sleva 20 % na každého žáka.

V případě finančních těžkostí může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o odložení platby, snížení školného nebo o úplné zproštění. Každá taková žádost bude posuzována individuálně.