Školné pro školní rok 2023/2024 činí celkem 36.000 Kč.

Je možné je platit:
a) měsíčně – po dobu 12 měsíců, tzn. 3.000 Kč x 12 měsíců = 36.000 Kč (vždy do 15. příslušného měsíce);
b) ročně – 36.000 Kč do 30. 9. 2023.

V případě, že se ve škole vzdělává více sourozenců, lze využívat ve školním roce 2023/2024 tyto sourozenecké slevy:

  • 2 sourozenci – sleva 10 % na každého žáka;
  • 3 sourozenci – sleva 20 % na každého žáka.

Platby se provádí bankovním převodem na účet školy 2101686274/2010, jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte a jako specifický symbol:

  • 100 – školné;
  • 500 – kroužky.

V případě finančních těžkostí může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o odložení platby, snížení školného nebo o úplné zproštění. Každá taková žádost bude posuzována individuálně.