Zápis proběhne v pátek 5. 4. od 8 do 16 hod. Děti projdou několika zajímavými centry, kde budou plnit různé úkoly. V zápisových centrech se potkají s dalšími dětmi, protože rezervace termínu je nastavená tak, abychom vytvořili skupinky 4 dětí. Ty odpovídají skupinám, se kterými pracujeme i ve škole. Díky různým právním úpravám a doporučením MŠMT máme totiž od letoška větší možnost upřednostnit při přijímání děti, které při zápisu projeví takové předpoklady, které budou v souladu se zaměřením školy založeném na programu Začít spolu. Cílem je, abychom přijali děti, kterým bude naše koncepce vyhovovat a vhodně podpoří jejich vzdělávací cestu.  Zápisová centra se proto budou podobat tomu, co zažíváme a jak se učíme ve škole. Zápisem děti provedou dvě milé paní učitelky, podívají se, jak pracují, přemýšlí, co už umí a co je baví. Zároveň bude čas na předání a případné doplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Nebojte se, všechno společně určitě zvládneme.

TIP: Při plánování se můžete domluvit a přihlásit děti, které se spolu znají, na 1 termín. 

Je pro nás také důležité, aby tento významný den v životě nejen dětí, ale celé rodiny proběhl klidně a slavnostně, bez fronty a dlouhého čekání. Proto je potřeba se zarezervovat v rezervačním systému. Nejdříve vyplníte elektronickou přihlášku (odkaz bude aktivní před zápisem). Tato elektronická přihláška nám slouží pro evidenci přihlášených dětí. Tím nám také odešlete potřebné údaje, my Vám přihlášku potvrdíme a odešleme kód do rezervačního systému, kde si zvolíte konkrétní termín zápisu.

Vypadá to trochu složitě, ale jistě to zvládnete.  

Nakonec je potřeba vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si stáhnete na úvodní stránce na tomto odkazu (odkaz bude aktivní před zápisem). Vyplněnou žádost nezapomeňte přinést v den zápisu, příp. ji můžete vyplnit na místě.  

Co je potřeba při zápisu doložit:

1. Situace, kdy dítěti bude 6 let k 31. 8. 2024

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • v případě přiznaných podpůrných opatření je nutné také doložit doporučení školského poradenského zařízení

2. Situace, kdy dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + jestliže je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

3. Situace, kdy dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

4. Situace, kdy budete žádat o odklad povinné školní docházky

Pokud jste si jistí, nepodávejte žádost o přijetí, ale:

  1. žádost o odklad školní docházky
  2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – lze dodat i později
  3. doporučení dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa) – lze dodat i později

V případě jistého odkladu si nemusíte ani rezervovat čas zápisu, ani není povinné, abyste přišli s Vaším dítětem. Stačí, když se zastavíte s žádostí o odklad, příp. pokud máte i další dokumenty, můžete odevzdat vše najednou.

Kapacita:

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků v denním režimu vzdělávání. 

Kritéria pro rozhodování o přijetí jsou podrobně rozepsána v samostatném dokumentu zde (připravujeme).

Seznam registračních čísel (dostanete je při zápisu) dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 9. 4. 

Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu se ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do 1. třídy mají možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v budově školy UHK (Víta Nejedlého 573) dne 12. 4. 2023 od 12 h. do 15 h., nejlépe po předchozí domluvě.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání .pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání .docx

Žádost o odklad .pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky .docx