Netradiční režim zápisů

Podle pokynů MŠMT vzhledem k mimořádným opatřením budou i v letošním roce zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Bude upřednostněno podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem nebo poštou), případně bude umožněno osobní podání do školy tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Termíny a průběh zápisu

Zápis se v tomto režimu bude vlastně skládat jen z podání přihlášky do 1. třídy, v případě odkladu nebo dřívějšího nástupu k povinné školní docházce ještě dalších potřebných dokumentů.

Aby měl každý zájemce dostatek času na podání přihlášky, budou zápisy probíhat
od 6. 4. do 12. 4.

Elektronickou přihlášku k zápisu je možné vyplnit kdykoli od 1. 4. Tato elektronická přihláška nám slouží pro evidenci přihlášených dětí. K zápisu je ale potřeba vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si stáhnete po vyplnění elektronické přihlášky k zápisu. Zde také najdete registrační číslo, které Vám systém automaticky přidělí. Informace a odkazy ke stažení Vám přijdou také na Váš email.

Samotné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné těmito způsoby:

 1. datová schránka – kdykoli v termínu od 6.-12. 4.
 2. email s elektronickým podpisem – kdykoli v termínu od 6.-12.. 4.
 3. pošta – tak, aby byla žádost doručena nejpozději 12. 4. (adresa: ZŠ Comenius, Zámostí 797, 500 09 Hradec Králové)
 4. osobně – při vyplňování přihlášky si můžete rezervovat některý z nabízených časů v pátek 9. 4.

Nemusíte mít obavy, čas ani pořadí přijetí přihlášek nerozhoduje.

Co je potřeba vyplnit a doložit:

1. Dítěti bude 6 let k 31. 8. 2021

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – registrace je online, po vyplnění přihlášky si stáhněte samotnou žádost, tu vyplníte a doručíte jedním z výše uvedených způsobů (datová schránka, email s elektronickým podpisem, pošta, osobně).
 • pokud budete žádat odklad zahájení školní docházky, nepodávejte žádost o přijetí, ale:
  • žádost o odklad školní docházky (opět si můžete stáhnout po vyplnění online přihlášky k zápisu, příp. Vám odkaz ještě přijde emailem)
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – lze dodat i později
  • doporučení dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa) – lze dodat i později
 • doporučení školského poradenského zařízení je nutné přiložit také v případě přiznaných podpůrných opatření

2. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – postup stejný jako v bodu 1
 • pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

3. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – postup stejný jako v bodu 1
 • pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

Kapacita:

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků.

Kritéria pro rozhodování o přijetí:

Při přijímání dětí do 1. třídy vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

Z důvodu posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů jsou přednostně přijímány děti, které mají na škole staršího sourozence, nebo se tento sourozenec začne na škole vzdělávat od září 2021.

V případě volné kapacity jsou přijímány další děti podle výsledku losu. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy a člena školské rady a bude z něj pořízen videozáznam.

Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 13. 4. 2021.

Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu se ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do 1. třídy mají možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v budově školy dne 16. 4. 2021 od 9 h. do 12 h. Vzhledem k současným opatřením je potřeba se předem informovat (telefonicky, emailově) o vhodném čase.