Výsledky zápisu jsou k dispozici zde.

Zápis proběhne v pátek 5. 4. od 8 do 16 hod. Děti projdou několika zajímavými centry, kde budou plnit různé úkoly. V zápisových centrech se potkají s dalšími dětmi, protože rezervace termínu je nastavená tak, abychom vytvořili skupinky 4 dětí. Ty odpovídají skupinám, se kterými pracujeme i ve škole. Cílem je, abychom přijali děti, které při zápisu projeví takové předpoklady, které budou v souladu se zaměřením školy založeném na programu Začít spolu, a vhodně tak podpořili jejich vzdělávací cestu.  Zápisová centra se proto budou podobat tomu, co zažíváme a jak se učíme ve škole. Zápisem děti provedou dvě milé paní učitelky, podívají se, jak pracují, přemýšlí, co už umí a co je baví. Zároveň bude čas na předání a případné doplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Nebojte se, všechno společně určitě zvládneme.

TIP: Při plánování se můžete domluvit a přihlásit děti, které se spolu znají, na 1 termín. 

Je pro nás také důležité, aby tento významný den v životě nejen dětí, ale celé rodiny proběhl klidně a slavnostně, bez fronty a dlouhého čekání. Proto je potřeba si zarezervovat termín. V letošním roce využíváme rezervace v google kalendáři – 4 odkazy níže Vás zavedou na stránky, kde si prosím vyberte jen 1 termín, který se Vám hodí. Pokud už není volný termín na jednom odkazu, zkuste jiný.

Skupinky pro zápis – odkazy pro rezervace:
místo 1 ve skupince
místo 2 ve skupince
místo 3 ve skupince
místo 4 ve skupince

Jakmile máte zerezervovaný termín, přijde Vám potvrzovací email a schůzka se Vám ukáže také ve Vašem google kalendáři, pokud jej používáte.

Nakonec je potřeba vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si stáhnete na konci této stránky v sekci formuláře ke stažení. Vyplněnou žádost nezapomeňte přinést v den zápisu, příp. ji můžete vyplnit na místě.  

Co je potřeba při zápisu přinést s sebou:

1. Dítěti bude 6 let k 31. 8. 2024

  • kopii rodného listu dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • v případě přiznaných podpůrných opatření je nutné také doložit doporučení školského poradenského zařízení

2. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024

  • kopii rodného listu dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + jestliže je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

3. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025

  • kopii rodného listu dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, jestliže doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

     

4. Budete žádat o odklad povinné školní docházky?

Pokud jste si jistí, nepodávejte žádost o přijetí, ale:

  1. žádost o odklad školní docházky (stáhněte si níže v sekci formuláře ke stažení)
  2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – lze dodat i později
  3. doporučení dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa) – lze dodat i později


V případě jistého odkladu si nemusíte ani rezervovat čas zápisu, ani není povinné, abyste přišli s Vaším dítětem. Stačí, když se zastavíte s žádostí o odklad, příp. pokud máte i další dokumenty, můžete odevzdat vše najednou.

Kapacita:

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků v denním režimu vzdělávání. 

Kritéria pro rozhodování o přijetí jsou podrobně rozepsána v samostatném dokumentu zde.

Seznam registračních čísel (bude přiděleno při zápisu) dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 9. 4. 

Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu se ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do 1. třídy mají možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v budově školy UHK (Víta Nejedlého 573) dne 12. 4. 2023 od 12 h. do 15 h., nejlépe po předchozí domluvě.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx