Výsledky zápisu najdete na tomto odkazu.

Aktivovali jsme webovou stránku pro přihlašování k zápisu!

Zápis proběhne ve středu 5. 4. od 8 do 16 hod. Děti projdou několika zajímavými centry, kde budou plnit různé úkoly. V zápisových centrech se potkají s dalšími dětmi, protože rezervace termínu je nastavená tak, abychom vytvořili skupinky 4 dětí. Ty odpovídají skupinám, se kterými pracujeme i ve škole. Díky různým právním úpravám a doporučením MŠMT máme totiž od letoška větší možnost upřednostnit při přijímání děti, které při zápisu projeví takové předpoklady, které budou v souladu se zaměřením školy založeném na programu Začít spolu. Cílem je, abychom přijali děti, kterým bude naše koncepce vyhovovat a vhodně podpoří jejich vzdělávací cestu.  Zápisová centra se proto budou podobat tomu, co zažíváme a jak se učíme ve škole. Zápisem děti provedou dvě milé paní učitelky, podívají se, jak pracují, přemýšlí, co už umí a co je baví. Zároveň bude čas na předání a případné doplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Nebojte se, všechno společně určitě zvládneme.

TIP: Při plánování se můžete domluvit a přihlásit děti, které se spolu znají, na 1 termín. 

Je pro nás také důležité, aby tento významný den v životě nejen dětí, ale celé rodiny proběhl klidně a slavnostně, bez fronty a dlouhého čekání. Proto je potřeba se zarezervovat v rezervačním systému. Nejdříve vyplníte elektronickou přihlášku. Tato elektronická přihláška nám slouží pro evidenci přihlášených dětí. Tím nám také odešlete potřebné údaje, my Vám přihlášku potvrdíme a odešleme kód do rezervačního systému, kde si zvolíte konkrétní termín zápisu.

Vypadá to trochu složitě, ale jistě to zvládnete.  

Nakonec je potřeba vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si stáhnete na úvodní stránce na tomto odkazu. Vyplněnou žádost nezapomeňte přinést v den zápisu, příp. ji můžete vyplnit na místě.  

Co je potřeba při zápisu doložit:

1. Situace, kdy dítěti bude 6 let k 31. 8. 2023

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  • v případě přiznaných podpůrných opatření je nutné také doložit doporučení školského poradenského zařízení

2. Situace, kdy dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + jestliže je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

3. Situace, kdy dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024

  • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

4. Situace, kdy budete žádat o odklad povinné školní docházky

Pokud jste si jistí, nepodávejte žádost o přijetí, ale:

  1. žádost o odklad školní docházky (stáhněte si na úvodní stránce)
  2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – lze dodat i později
  3. doporučení dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa) – lze dodat i později

V případě jistého odkladu si nemusíte ani rezervovat čas zápisu, ani není povinné, abyste přišli s Vaším dítětem. Stačí, když se zastavíte s žádostí o odklad, příp. pokud máte i další dokumenty, můžete odevzdat vše najednou.

Kapacita:

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků v denním režimu vzdělávání. 

Kritéria pro rozhodování o přijetí jsou podrobně rozepsána v samostatné sekci zde.

Seznam registračních čísel (dostanete je při zápisu) dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 11. 4. 

Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu se ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do 1. třídy mají možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v budově školy UHK (Víta Nejedlého 573) dne 17. 4. 2023 od 12 h. do 15 h.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání .pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání .docx

Žádost o odklad .pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky .docx