Zápis proběhne v pátek 5. 4. od 8 do 16 hod. Děti projdou několika zajímavými centry, kde budou plnit různé úkoly. V zápisových centrech se mohou potkat i s dalšími dětmi podle toho, kolik zájemců se přihlásí na stejný čas. I letos kvůli velkému počtu předběžných přihlášek zrealizujeme podobu zápisu trochu jinak, aby se na každého dostalo, zároveň aby to pro děti i rodiče bylo co nejvíce osobní, v dostatečné časové pohodě a možná i méně stresové. Zápisová centra se budou podobat tomu, co zažíváme ve škole v centrech aktivit, kde se školáci potkávají v malých skupinách (pro zápis max. 4 děti). Zápisem děti provedou dvě milé paní učitelky, podívají se, jak pracují, přemýšlí, co už umí a co je baví. Zároveň bude čas na předání a případné doplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Nebojte se, všechno společně určitě zvládneme.

TIP: Při plánování se můžete domluvit a přihlásit děti, které se spolu znají, na 1 termín.

Je pro nás také důležité, aby tento významný den v životě nejen dětí, ale celé rodiny proběhl klidně a slavnostně, bez fronty a dlouhého čekání. Proto je potřeba se zarezervovat v rezervačním systému prostřednictvím elektronické přihlášky (ještě není aktivovaný odkaz). Tato elektronická přihláška nám slouží pro evidenci přihlášených dětí, zároveň si při vyplňování zvolíte konkrétní čas zápisu.

Dále je potřeba vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si stáhnete po vyplnění elektronické přihlášky (ještě není aktivovaný odkaz). Zde také najdete registrační číslo, které Vám systém automaticky přidělí. Registrační číslo si pečlivě uschovejte, pod ním budou vyhlášeny výsledky zápisu. Informace a odkazy ke stažení Vám přijdou také na Váš email.

Co je potřeba při zápisu doložit:

1. Dítěti bude 6 let k 31. 8. 2023

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • pokud budete žádat odklad zahájení školní docházky, nepodávejte žádost o přijetí, ale:
  • žádost o odklad školní docházky (opět si můžete stáhnout po vyplnění online přihlášky k zápisu (ještě není aktivovaný odkaz), příp. Vám odkaz ještě přijde emailem)
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – lze dodat i později
  • doporučení dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa) – lze dodat i později
 • doporučení školského poradenského zařízení je nutné přiložit také v případě přiznaných podpůrných opatření

2. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

3. Dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024

 • kopii rodného listu dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud doložíte vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

Kapacita:

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků.

Kritéria pro rozhodování o přijetí:

Při přijímání dětí do 1. třídy vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

Přednostně jsou přijímány děti, u kterých je naplněno kritérium posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů.

V případě volné kapacity jsou přijímány další děti podle výsledku losu. Losování proběhne dne 11. 4. 2023 za přítomnosti ředitele školy a člena školské rady a bude z něj pořízen videozáznam.

Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách v den losování.

Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu se ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do 1. třídy mají možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v budově školy (Víta Nejedlého 573) dne 17. 4. 2023 od 12 h. do 15 h.