Zatím to nevypadá, že bychom se mohli se zájemci o naši školu vidět osobně na nějaké akci pro předškoláky nebo pro širší veřejnost. Vyplňte alespoň online formulář, abyste o sobě dali vědět, a doufáme, že situace dovolí, abychom se do zápisu někdy setkali. Pokud to bude možné, plánujeme v 2. pololetí Kluby pro předškoláky i setkání pro rodiče. Snad to vyjde!

Kapacita:

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu 1. třídu pro 20 žáků v režimu denní docházky.

Kritéria pro rozhodování o přijetí:

Při přijímání dětí do 1. třídy vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů

Přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole staršího sourozence, nebo se tento sourozenec začne na škole vzdělávat od září 2021, a děti zaměstnanců (pedagogických spolupracovníků) školy.

V případě volné kapacity jsou přijímány další děti dle následujícího kritéria (jsou přijímány přednostně děti, u kterých je naplněno).

2. zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogický přístup Školy Comenius – spolupráce rodičů se školou

  • návštěva školy, rozhovor s vedením školy, účast na některé z akcí školy před zápisem (ukázkový den pro předškoláky, Klub pro předškoláky, setkání pro rodiče) – 1 bod

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí rozhoduje los – losování proběhne za přítomnosti ředitele školy a člena školské rady a bude z něj pořízen videozáznam.