Každý jsme jiný – jinak myslíme, tvoříme, jinak se učíme. Právě proto chceme důsledně pracovat s vnitřně diferencovanou výukou v oblasti cílů, plánování, průběhu i hodnocení pro každého žáka.