Větší prostor pro spolupráci, kooperativní učení, samostatnost, vnitřní motivaci, sebehodnocení, komunikaci, učení v souvislostech, možnost volby, projektovou a badatelskou výuku.